Plumbeous Ibis

Location: Pouso Alegre

Plumbeous Ibis

Location: Pouso Alegre